terug

dans | 45 minuten

“Baltovenaar, wordt El Jackson genoemd. Koning van de panna’s. Terecht.” – de Volkskrant

Als kleine jongen raakt de in Tilburg Noord opgroeiende Nasser verslingerd aan de bal. Lange dagen maken ze met elkaar, hij en de bal, soms zijn ze wel acht uur samen, altijd op straat. Open om anderen in zijn grote liefde te laten delen, groeit Nasser uit tot een jongeman die door het eindeloze oefenen de geheimen van ‘het ronde leer’ doorgrondt, maar ook het mysterie ervan weet te koesteren.

BALL is een trio tussen man, bal en ruimte, met het lef en de schoonheid van alles wat bevochten moet worden. Net als in zijn eerdere werk ontvouwt Miotto de vitale drang, ontwapenende kracht en onverzettelijke tederheid van een lichaam dat wil overleven.

choreografie: Guilherme Miotto | performer: Nasser El Jackson | soundscape: Joel Ryan | stage design: Erik van de Wijdeven | dramaturg: Moos van den Broek

Een productie van Corpo Máquina in coproductie met DansBrabant, Ballet National de Marseille en Festival Boulevard.

BALL & POLE vormen een double-bill maar zijn tijdens Live Art Festival Breda ook los van elkaar te zien.

Corpo Máquina werd in 2017 opgericht door choreograaf Guilherme Miotto en sociaalwerker Amine Mbarki. Corpo Máquina creëert voorstellingen waarin fysieke aanwezigheid en fysieke beleving uitgangspunt en doel ineen zijn. Zowel onervaren, ongeschoolde bewegers als uiterst begaafde performers excelleren in hun discipline. Sociale en culturele identiteiten worden omgezet in fysieke, zintuigelijke referentiekaders. Met thema’s uit en verwijzingen naar leven en omgeving van de performers zoekt Corpo Máquina de dialoog met een breed publiek en met specifieke doelgroepen. Zo werkt Corpo Máquina aan een groeiende en gemotiveerde achterban van alle leeftijden en diverse sociale en culturele achtergronden.

De Braziliaanse choreograaf Guilherme Miotto heeft inmiddels een indrukwekkende geschiedenis. Als straatjongen in Brazilië was hij op zijn 14e jaar professioneel danser, ging kort daarop naar het prestigieuze ballet in Rusland en belandde via Duitsland in Nederland. Momenteel wordt hij beschouwd als een van de belangrijke dansvernieuwers. Podium Bloos werkt al vanaf 2013 samen met Guilherme Miotto. Onlangs werd Miotto is genomineerd voor de grootste podiumprijs van Nederland: de Gieske- Strijbis Podiumprijs.

foto: Ernest Potters